Zwroty

Sklep Lullilai zawsze ustosunkuje się do Państwa zwrotu i reklamacji towaru. Szanujemy Państwa i przepisy prawa.

Jeżeli są Państwo konsumentami w rozumieniu art. 221 polskiego kodeksu cywilnego lub przysługuje Państwu równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Zgodnie z art. 221 polskiego kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z równoważnej ochrony korzysta osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu, kiedy weszli Państwo lub wskazana przez Państwa osoba w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musicie nas Państwo o tym poinformować wysyłając nam oświadczenie odstąpienia od umowy. Mogą Państwo również samodzielnie napisać takie oświadczenie. W takiej sytuacji prosimy tylko o podanie numeru konta, na które mamy dokonać zwrotu. Oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną (e-mail) bądź tradycyjnie- pocztą, pod podany poniżej adres.

Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na wskazany adres email.

Lullilai zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności- również koszty dostarczenia towaru. Wyjątkiem jest tu sytuacja wybrania przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy oferowany przez nas. Zwrot dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie wybraliście Państwo kupując produkt. Chyba, że zdecydują Państwo inaczej. Zwrotu dokonamy niezwłocznie i nie później niż 14 dni od momentu poinformowania nas o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy.

Gotowy formularz odstąpienia od umowy mogą Państwo pobrać z www.lullilai.pl/pliki/formularz-zwrotu.docx

Towarami, które nie podlegają zwrotom są produkty Mimos. Powołując się na nasz regulamin: Wyjątek, kiedy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy stanowi sytuacja, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Zwracany towar prosimy wysyłać na adres:
Lullilai Marta Modica
Ul. Podmiejska 39A/lok.7
62-800 Kalisz
marta@lullilai.pl
tel. 724 124 550 

Z poważaniem
Zespół Lullilai


Przejdź do góry

Zwroty - Lullilai js_def

Zwroty

Sklep Lullilai zawsze ustosunkuje się do Państwa zwrotu i reklamacji towaru. Szanujemy Państwa i przepisy prawa.

Jeżeli są Państwo konsumentami w rozumieniu art. 221 polskiego kodeksu cywilnego lub przysługuje Państwu równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Zgodnie z art. 221 polskiego kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z równoważnej ochrony korzysta osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu, kiedy weszli Państwo lub wskazana przez Państwa osoba w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musicie nas Państwo o tym poinformować wysyłając nam oświadczenie odstąpienia od umowy. Mogą Państwo również samodzielnie napisać takie oświadczenie. W takiej sytuacji prosimy tylko o podanie numeru konta, na które mamy dokonać zwrotu. Oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną (e-mail) bądź tradycyjnie- pocztą, pod podany poniżej adres.

Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na wskazany adres email.

Lullilai zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności- również koszty dostarczenia towaru. Wyjątkiem jest tu sytuacja wybrania przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy oferowany przez nas. Zwrot dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie wybraliście Państwo kupując produkt. Chyba, że zdecydują Państwo inaczej. Zwrotu dokonamy niezwłocznie i nie później niż 14 dni od momentu poinformowania nas o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy.

Gotowy formularz odstąpienia od umowy mogą Państwo pobrać z www.lullilai.pl/pliki/formularz-zwrotu.docx

Towarami, które nie podlegają zwrotom są produkty Mimos. Powołując się na nasz regulamin: Wyjątek, kiedy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy stanowi sytuacja, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Zwracany towar prosimy wysyłać na adres:
Lullilai Marta Modica
Ul. Podmiejska 39A/lok.7
62-800 Kalisz
marta@lullilai.pl
tel. 724 124 550 

Z poważaniem
Zespół Lullilai


Przejdź do góry