Reklamacje

Sklep Lullilai zawsze ustosunkuje się do Państwa reklamacji. Szanujemy Państwa i przepisy prawa.

Aby poinformować nas o Państwa decyzji o reklamacji, mogą Państwo skorzystać z gotowego formularza reklamacji. Znajdą go Państwo pod adresem www.lullilai.pl/pliki/formularz-reklamacji.docx

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądać usunięcia wady.

Wyjątek stanowi tu sytuacja, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (produkty Mimos- produkt medyczny)

Prosimy o dostarczenie wadliwej rzeczy wraz z dowodem zakupu na adres:

Lullilai Marta Modica
Ul. Podmiejska 39A/lok.7
62-800 Kalisz
Tel. 724 124 550

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa reklamacji.

Z poważaniem

Zespół Lullilai


Przejdź do góry

Reklamacje - Lullilai js_def

Reklamacje

Sklep Lullilai zawsze ustosunkuje się do Państwa reklamacji. Szanujemy Państwa i przepisy prawa.

Aby poinformować nas o Państwa decyzji o reklamacji, mogą Państwo skorzystać z gotowego formularza reklamacji. Znajdą go Państwo pod adresem www.lullilai.pl/pliki/formularz-reklamacji.docx

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądać usunięcia wady.

Wyjątek stanowi tu sytuacja, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (produkty Mimos- produkt medyczny)

Prosimy o dostarczenie wadliwej rzeczy wraz z dowodem zakupu na adres:

Lullilai Marta Modica
Ul. Podmiejska 39A/lok.7
62-800 Kalisz
Tel. 724 124 550

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa reklamacji.

Z poważaniem

Zespół Lullilai


Przejdź do góry